W najnowszym numerze „Euroregio Glacensis” można przeczytać materiały na temat naszych projektów, czyli o pracach w Starym Wielisławiu oraz o uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia „Banery”. W tej samej gazecie informacja o kłodzkiej Nocy Kościołów, w której to przygotowaniu również wzięliśmy udział. Miłej lektury.