O udziale czwartali w interesującej lekcji bibliotecznej można przeczytać w najnowszym, styczniowym numerze „Gazety Prowincjonalnej”. Zachęcamy do lektury.