3 lutego 2020 ukazał się kolejny Rocznik Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, a w nim: podsumowanie działalności KTO i Szkoły Społecznej w 2020 roku oraz artykuły poświęcone 30-leciu Szkoły Społecznej w Kłodzku, 25-leciu Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego i 22-leciu Klubu Młodego Odkrywcy oraz teksty poświęcone funkcjonowaniu polskich szkół w czasach pandemii oraz negatywnym skutkom długotrwałej nauki on-line. Tradycyjnie też prezentujemy Kalendarium KTO za 2020 rok. Rocznicowym prezentem dla czytelników Rocznika jest kolorowa wkładka prezentująca na stu zdjęciach historię Szkoły Społecznej „w pigułce”. Format A5. Objętość 132 strony. Nakład 300 egzemplarzy ?