Jednocześnie ukazały się dwa nowe wydawnictwa, to znaczy „żółta” gazeta informująca o naszej szkole, projektach, wynikach i codziennej pracy oraz nowy numer „Spotkań z Polską”. Ten z kolei pełen artykułów uczestników poszczególnych warsztatów (hstorycznych, ekologicznych i dziennikarskich), a także zawierający konkursową pracę Janka Sapiehy. Warto ją przeczytać, bo przecież zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na temat dziejów żołnierzy wyklętych.