Ukazały się nowe numery obydwu gazet szkolnych. Licealny „Montaż” i „Paka” – gazeta uczniów szkoły podstawowej – kolejny raz zwierają sporo interesujących artykułów. Zapraszamy do czytania!