Jeszcze przed wakacjami pierwszoklasiści z gimnazjum spędzają dzisiaj wieczór i noc w szkole. Zabawy, gry, wspólne jedzenie smakołyków i inne atrakcje przygotowali sobie na ten czas.