Kończą się prace nad nowym numerem „Netika”. Będą w nim obszerne materiały dotyczące zajęć z przyrody i geografii, wszystko bogato ilustrowane zdjęciami.