W czasie dzisiejszego IV Emaus w kościele sióstr klarysek pracowały uczennice naszej szkoły: Paulinka Kołodziejczyk, Magda Wiertel i Lila Bednarska.