W zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięli udział: Aldona Makowska, Justyna Rychel, Paulina Kuczyńska, Julia Cudak, Julia Karkowska, Domika Żołnierz, Patryk Mosór, Michał Chodorowski i Tomek Leśniowski z klasy III SG, Julia Mrowiec, Kasia Kuczaj i Natalia Wolska z klasy II SG, a wsparli ich Jagoda Plenkiewicz, Ola Kołodziejczyk, Nadia Stankiewicz i Przemek Gmerek z I SLO oraz Julia Węgrzyn, Paulinka Kołodziejczyk i Wojtek Walczak z klasy VI. Kwestowali pod opieką p. Ewy Kornaszewskiej, p. Jerzego Makowskiego i p. Mietka Kowalcze, a przy bardzo potrzebnym technicznym wsparciu p. Ewy Rychel.