Bardzo wiele nakrętek udało się nam zebrać na początku roku szkolnego. Prosimy o ciąg dalszy.