Jakub Golec i Gracjan Zieliński z klasy V koordynują w szkole akcję pod nazwą „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Odbywa się ona pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wrocławskiego Kuratorium Oświaty, a całość organizuje od 10 lat TVP Wrocław. Polega ona na tym, żeby ratować od zniszczenia nekropolie – cmentarze na dawnych polskich Kresach, czyli na dzisiejszej Ukrainie, Litwie i Białorusi. Prosimy o przynoszenie, do 30 października, zniczy, które zostaną zawiezione na początku listopada na groby naszych przodków.