Można już obejrzeć materiał z sobotniego koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu p. Grzegorza Krumpolca i wystawy na 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przygotowanej pod kierunkiem p. Tomasza Żołnierza: http://www.tvklodzka.pl/