Rozpoczynamy przerwę związana ze świętami majowymi i początkiem egzaminów maturalnych. Spotykamy się, co oczywiste, na XII Kłodzkiej Lekcji Śpiewania – 3 maja od 16.00 w Centrum Kultury Katolickiej. Śpiewniki, wernisaż wystawy malarstwa i smakołyki czekają.