Wychowawcy rozdali loginy umożliwiające dostęp do dziennika elektronicznego. Prosimy o korzystanie.