Otrzymaliśmy list od Kena.
I’m very very greatifull and i say alot alot of thanks for what you have done for me. I have received the money in full as you told me. Im very happy now i can definetely start my studies this july, Please pass my lots of thanks to all in school who have sacrificed alot for me to get this amount and be able to persue with my studies. My Mum and my family are very happy too, they say alot of thanks to you all,they appreciate alot and they can prove surely you are great people in our family. Everybody appreciates alot and mainly me i say alot of thanks to support in shapping my future.

Po polsku w tłumaczeniu p. Piotra Sikory
Jestem ogromnie wdzięczny i chcę bardzo podziękować za to, co dla mnie zrobiliście. Otrzymałem całą kwotę pieniędzy tak jak obiecaliście. Jestem bardzo szczęśliwy i z pewnością mogę zacząć studia w lipcu. Proszę przekazać moje podziękowania dla wszystkich w szkole, którzy tak wiele poświęcili dla mnie i zebrali potrzebne mi pieniądze. Moja mama i cała rodzina są bardzo szczęśliwi i również dołączają się do moich podziękowań, doceniają bardzo wasze zaangażowanie i uważają Was za wspaniałych ludzi. Wszyscy doceniamy Wasz wysiłek a szczególnie ja, gdyż w ten sposób przyczyniliście się do kształtowania mojej przyszłości.

Ken