Lila Bednarska z klasy czwartej zdobyła drugą nagrodę w konkursie filmowym organizowanym przez kino Cinema 3D oraz Klub Otwartej Kultury. Warto dodać, że Grand Prix zdobył tata Mai, pan Łukasz Zilbert.