Kolejne klasy wybierają się na zajęcia w terenie na podsumowanie zajęć z przyrody i geografii.