Klasa szósta wzięła dzisiaj aktywny udział w zajęciach w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Kłodzku w ramach projektu „Kolorowe przypadki szaroburej okładki”.