W środę, czyli w ostatni dzień nauki przed wielkanocną przerwą, uczniowie z klas 4 i 5 SSP brali udział w lekcji on-line przygotowanej przez Muzeum Wsi w Sierpcu. Zajęcia obejmowały wykład o zwyczajach i obrzędach wielkanocnych uzupełniony prezentacją zdjęć. Pojawił się także pokaz wykonywania tradycyjnej palmy wielkanocnej. Na zakończenie uczniowie otrzymali instrukcję do samodzielnego ozdobienia wielkanocnego jaja wybraną techniką.