„Kreacje matematyczne” rozpoczęły swoją odyseję…

13 września, spotkaniem organizacyjno-informacyjnym z Rodzicami, rozpoczęłyśmy cykl działań w ramach projektu „Kreacje matematyczne”, który będzie trwał od września do grudnia 2016. W ramach projektu, w ciągu 14 spotkań pozalekcyjnych oraz 3. dniowych warsztatów wyjazdowych pod kierunkiem trenerów, w tym zaangażowanych nauczycieli
i rodziców, grupa gimnazjalistów będzie twórczo rozwiązywać zadania i problemy, wykorzystując w sposób praktyczny wiedzę matematyczną, rozwijając umiejętności planowania i logicznego myślenia, zarządzania czasem, planowania finansów, rozwijania wyobraźni przestrzennej, komunikacji, pracy w zespole etc.
Wynik kilkumiesięcznych działań zostanie zaprezentowany podczas finisażu połączonego z wystawą, będzie również początkiem przygotowań do corocznego ogólnopolskiego konkursu „Odyseja Umysłu 2017”.

Projekt „Kreacje matematyczne” został laureatem III ogólnopolskiego programu grantowego mPotęga ogłoszonego przez Fundację mBanku i otrzymał 8.000,oo zł. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona w całości na zakup pomocy dydaktycznych, na 3. dniowe warsztaty wyjazdowe, warsztaty sceniczne z profesjonalistami (instruktor tańca, aktor, etc.) oraz wydruk zbiorku zadań logicznych, którego autorami będą uczestnicy projektu.

Dodamy, że nadesłano 880 wniosków, a tylko 210 zostało dofinansowanych!

trenerki: Agnieszka, Jadwiga, Dominika