Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII SSP i III SLO.

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów. Zachęcam, by korzystali z nich uczniowie tylko w sytuacji, kiedy niezbędny jest kontakt osobisty z nauczycielem uczącym. Przypominam, że każdy uczeń ma możliwość konsultacji indywidualnych on-line, na Skype i gorąco zachęcam, by skorzystać z tej możliwości. Tak naprawdę, konsultacje zostały stworzone z myślą o uczniach, którzy ponad miesiąc nie mieli kontaktu ze szkołą z powodu braku sprzętu lub Internetu. W naszej szkole nie było takiej sytuacji. Wszyscy uczniowie zrealizują podstawę programową i pozostają w kontakcie z nauczycielami. Zapraszamy tych uczniów, którzy chcieliby wyjaśnić trudne kwestie, usystematyzować materiał, poprawić ocenę i jest im niezbędny kontakt osobisty z nauczycielem.

 W czasie konsultacji obowiązują zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, 1 uczeń przy stoliku.

 Konsultacje odbywają się w klasach macierzystych uczniów.

 Konsultacje obowiązują według harmonogramu ustalonego z nauczycielami w czasie zajęć on-line. Termin konsultacji powinien pasować uczniowi i nauczycielowi, tak by nie zakłócał prowadzenia zajęć on-line, które realizuje nauczyciel.

 Przy wejściu do szkoły będzie  umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby wchodzące do szkoły musżą skorzystać z niego. Prosimy, by uczniowie i nauczyciele w czasie konsultacji zaopatrzeni byli w przyłbice ochronne.

 Uczniu,

 otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Skontaktuj się z nauczycielem przedmiotu, z którego chcesz mieć konsultacje i wspólnie zaplanujcie ich termin.

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji – natychmiast umyj ręce.

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 Do zobaczenia niebawem.

 Iwona Lemiesz