Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Maja 2012”:

Komisja konkursowa w składzie:
Grażyna Tomaszewska – przewodnicząca
Joanna Sapieha – wiceprzewodnicząca
Janusz Laska – sekretarz

Przejrzała wszystkie prace konkursowe i przyznała pierwsze miejsca w każdej klasie:

* Maja Skibicka klasa 3 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku

* Klaudia Ciechanowicz klasa 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku

* Paulina Kołodziejczyk klasa 4 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

* Kamila Żołnierz klasa 5 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

* Aleksandra Fitzerman klasa 6 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

* Julia Cudak klasa 1 Gimnazjum Społecznego w Kłodzku

* Jagoda Plenkiewicz klasa 2 Gimnazjum Społecznego w Kłodzku

* Olga Nowak klasa 3 Gimnazjum Społecznego w Kłodzku

* Kacper Kulawiak klasa 1 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

* Martyna Ryszka klasa 2 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

* Amelia Wolańska klasa 3 Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

* Jakub Cudak klasa 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku

Ponadto przyznano jedno wyróżnienie:

* Edyta Kuryluk klasa 3 Gimnazjum Społecznego w Kłodzku

Nagrodzone prace stanowią tło wydanego właśnie kalendarza szkolnego. Są także wystawione na korytarzu szkolnym, wraz z pracami wyróżnionymi.