W ten świąteczny czas chcemy, aby nasza szkoła wyglądała magicznie. Z tego powodu ogłaszamy konkurs na najładniej udekorowane okno. Zapraszamy do udziału wszystkie klasy podstawówki, gimnazjum i liceum! Zdrowej i smacznej rywalizacji, zgodnej z zasadami BHP!

Regulamin konkursu:
1. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczniów.
2. Wyżej punktowane będą ozdoby zrobione własnoręcznie.
3. Ważne jest zaangażowanie całej klasy, czyli praca grupowa.
4. Przewodniczący klasy będzie zobowiązany do zdania relacji o przebiegu dekoracji oraz jej postępach.
5. Na ocenę okna wpływa również porządek w klasie.
6. Technika prac – dowolna.

Finał konkursu odbędzie się 18 grudnia 2015. Oceniać będzie komisja złożona z uczniów klasy III LO.
Wyniki podane będą tego samego dnia. Zwycięzców konkursy czeka nagroda-niespodzianka.