Pani Ewa Rychel i p. Agnieszka Ryszka wyłoniły zwycięzców tegorocznego konkursu na rebusy matematyczne. W gimnazjum pierwsze miejsce zajął Janek Sapieha, drugie Jakub Klimas, trzecie Justyna Niebudek, w liceum zwyciężyła Ewa Serwecińska przed Wojtkiem Skibickim i Mają Skibicką.