Po uważnym przeczytaniu prawie stu prac, które wpłynęły w przewidzianym regulaminem terminie, komisja konkursowa w składzie: Dorota Kawińska-Domurad, Edyta Majka, Janusz Laska na posiedzeniu dnia 24 lutego 2020 roku przyznała nagrody i wyróżnienia. Wykaz nagród znajdziesz na stronie www.kto.klodzko.pl w zakładce „Informacje”.

 Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace zostaną opublikowane w najbliższym zimowym numerze NETika i wezmą one udział w wielkim plebiscycie czytelników, w ramach którego wybieramy trzy teksty – zdaniem czytelników najlepsze. Po podliczeniu głosów redakcja przyzna laureatom plebiscytu medale: złoty, srebrny i brązowy. Zapraszamy do głosowania!!!