Katedra Dydaktyki i Edukacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie pisarskim.
Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od których oczekuje się osobistego świadectwa życia w odniesieniu do tematyki konkursu, który brzmi „W moim młodzieńczym życiu jestem stróżem poranka nadziei”.
http://www.kul.pl/art_46342.html

Informacje szczegółowe u Pani Agnieszki