Od 26 d0 28 listopada odbywała się on-line międzynarodowa konferencja poświęcona Klubom Młodych Odkrywców, zorganizowana przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas konferencji mogliśmy także usłyszeć i zobaczyć Janusza Laskę – nauczyciela Szkoły Społecznej w Kłodzku, który jest twórcą tego programu. Pierwszy KMO powstał w Społecznej Szkole Podstawowej w Kłodzku we wrześniu 1998 roku, a od 1999 roku zostali do niego włączeni uczniowie Społecznego Gimnazjum w Kłodzku. W 2002 roku pan Janusz wygrał konkurs zorganizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i za pozyskane w ten sposób pieniądze założył w gimnazjach Ziemi Kłodzkiej kolejnych 11 klubów. W tym projekcie uczniowie i nauczyciele podczas zajęć pozalekcyjnych wykonywali eksperymenty i doświadczenia naukowe, poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą. W kolejnych latach z inicjatywy Janusza Laski powstawały kluby w kolejnych szkołach w różnych regionach Polski. W 2008 roku takich klubów było już ponad 80. W 2009 roku Janusz Laska przekazał koordynację programem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W tej chwili liczba Klubów Młodego Odkrywcy zbliża się do tysiąca, w siedmiu krajach świata działa w nich ponad 10 tys. uczniów. W Społecznej KMO przestały działać po 2009 roku i być może dlatego niewielu uczniów i rodziców naszej szkoły o nich słyszało. O KMO możecie poczytać także na stronie Centrum Nauki Kopernik, w Wikipedii oraz na YouTube.