Już jutro do Grecji, pod opieką nauczycieli, wyjeżdża grupa gimnazjalistów, żeby wspólnie z uczniami z Włoch, Rumunii, Turcji i Grecji właśnie realizować projekt na temat zapobiegania uzależnieniom. Popracują przez cały tydzień.