Przekroczyliśmy już w naszej zbiórce 100 kilogramów nakrętek. Tym razem Kamil odniesie pudło z 9 kilogramami. Prosimy o wytrwałość, jak dotąd!