Zbierzemy do końca roku tyle nakrętek, żeby na jedną osobę przypadał dokładnie jeden kilogram? W poniedziałek doszliśmy do 120 kilogramów. Jeszcze więc trochę potrzebujemy. Prosimy i zachęcamy.