W ubiegły piątek odbyła się „Kawiarenka artystyczna”, czyli wydarzenie umożliwiające uczniom naszego liceum zaprezentowanie swoich zainteresowań i talentów. Ciężar organizacji wzięła na swoje barki klasa II SLO. Tematem przewodnim tej edycji „Kawiarenki” stały się lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku. Mile widziany był strój przypominający tamte czasy. Podczas wydarzenia można było wesprzeć akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”, kupując różne ciasta, ciastka i kawę na licealnym korytarzu. Całość rozpoczęła się przedstawieniem, realizowanym w ramach projektu „Jugendbox”, nad którym uczniowie pracowali pod okiem pani Heleny Sołtysik-Bileckiej oraz pani Ewy Rychel. Następnie na scenie można było podziwiać solowych wokalistów i instrumentalistów, a także kilkuosobowe zespoły. W jednej z klas przygotowany został wernisaż prac plastycznych i fotografii. Chciałbym osobiście podziękować współorganizującym i występującym oraz nauczycielom za pomoc i umożliwienie zorganizowania imprezy, a także wyrazić wdzięczność wszystkim widzom oraz tym, którzy pomogli w zbiórce pieniędzy na „Szlachetną Paczkę”. 

Jakub Szydlak