Kamil odniósł dzisiaj kolejne nakrętki zbierane przez nas dla lubelskiego hospicjum, a zaraz później Janek Kocoń i jego mama przynieśli ich do szkoły ponad 17 kilogramów. Mamy więc już w sumie ponad 155 kilogramów.