Po materiale prezentującym biografię Naczelnika Państwa teraz możemy przeczytać (i przemyśleć) kilkanaście cytatów z jego wypowiedzi i pism. Tę prezentacje również przygotował Janek Lebda z klasy III SG.