Jeśli pierwsza lekcja w terenie w klasie czwartej? To wiadomo, w Wojciechowicach.