Szanowni Państwo informuję, że od 01.09.2018 zmieni się czesne za szkołę. W dniu 14.05.2018 Zarząd KTO przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/05/2018 zgodnie z którą czesne miesięczne:

za jedno dziecko w szkole będzie wynosiło 420 zł,

za drugie dziecko w szkole 330 zł (razem za dwoje 750 zł),

za trzecie dziecko w szkole 250 zł (razem za troje 1000 zł),

za czwarte dziecko w szkole 200 zł,

za piąte i więcej po 100 zł.

Zmiana czesnego uwarunkowana jest zrealizowaniem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrostem czynszu za wynajem budynku szkoły. Ostatnia zmiana czesnego miała miejsce w 2012 roku.

Iwona Lemiesz