Każdy dzień wizyty gości z Turcji, Włoch i Hiszpanii to sporo przedsięwzięć, działań i pracy. Poniedziałek przeznaczyliśmy na przedstawienie się i wspólne obejrzenie spektaklu – efektu warsztatów artystycznych. We wtorek goście i uczniowie klasy V zwiedzą skansen w Pstrążnej i uczestniczyć będą w warsztatach. Środa to wyjazd szóstoklasistów z gośćmi do Jaskini Niedźwiedzia, od 13.00 wspólnie pozwiedzamy Kłodzko. Czwartek to najpierw wizyta w Kopalni Złota, a następnie wspólne biesiadowanie przy stole wielkanocnym w Kamieńcu. Piątek będzie z kolei dniem omówienia kolejnego, naszego elementu projektu „Differences are Richness”, a także wspólne zabawy i pożegnanie.