Klasie II SG udało się zebrać 145 złotych. Przeznaczyli je na potrzeby dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach. Dziękujemy!