Egzaminem pisemnym z języka angielskiego – rozszerzenie – kończą dzisiaj nasi maturzyści pierwsze próby maturalne. Życzymy dobrych wyników!