Z radością i przyjemnością podaję do wiadomości średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych naszych uczniów. W tym roku po raz pierwszy pisali egzaminy w nowej formie i wyniki podane są nie jak dotąd w punktach tylko w procentach i centylach.

Przedmioty ……………. Społeczna….Kłodzko…..Województwo
JĘZYK POLSKI…………….73,0……….61,7…………63,3………
HISTORIA, WOS ………….74,7……….58,6…………59,7………
MATEMATYKA…………….59,9……….47,4…………46,1……….
BIOL, GEO, CHEM, FIZ…63,6……….48,2…………49,3……….
ANGIELSKI………………….79,4………… -…………….-…………

Iwona Lemiesz