Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Martyna Borska została laureatką wojewódzkiego etapu konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego!!!  A to oznacza, że Martyna będzie zwolniona z egzaminu ósmoklasisty i otrzyma najwyższą liczbę punktów z tego właśnie przedmiotu. Może też wybrać dowolną szkołę średnią, do której zostanie przyjęta poza rekrutacją. Gratulujemy i cieszymy się!