Wiktor Grzegorzewicz z III SG oraz Miłosz Koziołek i Michał Fiślak z II SG zakwalifikowali się do II etapu Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości. Uzyskali oni 19 wynik spośród 100 reprezentacji zakwalifikowanych do II etapu. Zakres tematyczny Olimpiady obejmował zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz wybrane zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, a także aktualne wydarzenia gospodarcze. 1 marca 2016 rozpocznie się II etap Olimpiady. Zawodnicy w 3-osobowych zespołach prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo i na podstawie danych finansowych oraz rynkowych podejmują decyzje dotyczące kierunku jego rozwoju. Gratulacje dla zawodników.

Tomek Żołnierz