Pan Waldek Bielewicz umieścił na naszej stronie gazetę, która powstała głównie dzięki Karolinie, Michałowi i Dominikowi, w czasie warsztatów kończących wymianę polsko-duńską. Warto poczytać.