Konkurs matematyczny „Jak ugryźć kangura?” dedykowany był uczniom klas IV SSP– III SLO. Nie był on konkursem obowiązkowym, lecz dla chętnych. Podzielony został na 4 kategorie wiekowe: kl. IV–V SSP, kl.VI–VII SSP, kl. II- III SG oraz I-III SLO.

Począwszy od 5 października 2017 r., co wtorek, w różnych częściach szkoły (oba budynki) chowane były teksty zadanek/łamigłówek dla poszczególnych grup wiekowych. Zadaniem uczniów było odnalezienie zadanka swojej kategorii, rozwiązanie go i dostarczenie do swojej nauczycielki matematyki do najbliższego piątku, do długiej przerwy. Konkurs wymagał dużej wytrwałości od uczniów, gdyż zadanka wywieszane były co wtorek od 5 października do 9 stycznia. Finał konkursu, dla uczniów, którzy się zakwalifikowali odbył się w czwartek 01.02.2018 r. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz nagrodami specjalnymi w wysokości 40 dobrych szelągów.

 

Lista nagrodzonych w poszczególnych kategoriach:

  1. kl. IV-VSP:
    I miejsce Delfina Dąbrowska

 

2. kl.VI-VIISP:  I miejsce Jonatan Jantarski

II miejsce Julia Błaszkiewicz

 

W tej kategorii ze względu na największa liczbę uczestników wyłoniono 2 zwycięzców:

  1. II-IIISG:
    I miejsce Krzysztof Pogoda

 

  1. I-IIISLO nikt nie zakwalifikował się do finału – niska frekwencja

 

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim zakwalifikowanym do ścisłego finału.

Organizatorki konkursu: Ewa Rychel i Agnieszka Ryszka