Tytuł projektu: THE FIGHT AGAINST DRUG ADDICTION : DEVELOPING SOCIAL CONSCIOUSNESS IN SCHOOLS AGAINST DRUG ADDİCTION
Czas: 01.09.2015-31.08.2017
W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Turcji, Polski, Włoch, Rumunii i Grecji. Uczniowie w wieku 12–14 lat, którzy objęci zostali projektem podatni są na wpływ środowiska rówieśniczego i często sięgają po używki: alkohol, papierosy, narkotyki. Wpadają w uzależnienia od komputerów, gier, zakupów. Celem projektu było uświadomienie im, jak poważne konsekwencje niosą uzależnienia i jak im przeciwdziałać. Zdecydowaliśmy się promować zdrowy i aktywny styl życia. W trakcie projektu odbyło się pięć spotkań nauczycieli i młodzieży w każdym z krajów biorących udział w projekcie, a także dwa spotkania projektowe. W czasie trwania projektu promowaliśmy wśród uczniów zdrowy styl życia jako alternatywę dla używek. Cel ten realizowaliśmy zachęcając uczniów do zdrowego jedzenia, uprawiania sportu, aktywnego stylu życia, dzielenia się swoimi pasjami, wyrażania swoich emocji poprzez sztukę. Uczniowie w trakcie spotkań międzynarodowych mieli możliwość brania udziału w różnych konkurencjach sportowych, przygotowywania wspólnie dram, poznawania kultury swoich krajów, uczenia się tańców, pieśni, poznawania tradycyjnych potraw, uczestniczenia w debatach dotyczących problemów młodych ludzi. Staraliśmy się wyposażyć uczniów w odpowiednie narzędzia, które podniosłyby ich świadomość zagrożenia, jakie niosą uzależnienia. Uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez terapeutę uzależnień, mieli okazję słuchać wykładów i prezentacji psychologów i lekarzy, oglądali wspólnie filmy, których bohaterami byli młodzi uzależnieni ludzie i ich rodzice. Przygotowywali prace plastyczne, slogany, prezentacje ukazujące niebezpieczeństwo nałogu. Jednocześnie staraliśmy się pokazać im, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie – zorganizowaliśmy rajdy piesze, spływ rzeką, wspinaczkę górską. Przeprowadziliśmy szereg lekcji związanych z przygotowywaniem zdrowych posiłków. Wszystkimi doświadczeniami dzieliliśmy się z partnerami. W trakcie projektu zostały wydane przez uczestników broszury: „Victims and survivors”, „The fight against drugs guidelines”, „Diary with experiences presented by students about drug addiction” i inne. Zorganizowaliśmy warsztaty teatralne dla uczestników, których efektem był spektakl „Chaos of life” wydany w postaci płyty CD. Młodzież miała okazję spróbowania interesujących aktywności sportowych takich jak wspinaczka, zjazdy na linach, strzelanie z łuków, gry sprawnościowe, zajęcia na basenie. Uczniowie przygotowali materiały na wszystkie spotkania międzynarodowe: postery przeciw uzależnieniom, prezentacje na temat zdrowego stylu życia, zdrowego jedzenia, sportu, hobby. Na każdym spotkaniu prezentowali dramy związane z walką, z uzależnieniami, uczyli uczestników projektu tańców z każdego kraju. Starali się pokazać społeczności lokalnej czym się zajmujemy w licznych flashmobach, wystawach posterów, graffiti. W czasie projektu uczestnicy spotykali się z przedstawicielami lokalnych władz i organów prowadzących szkoły i dyskutowali na temat problemów związanych z uzależnieniami w każdym z krajów. Porównywali metody profilaktyki i prewencji stosowane w różnych krajach. Uczniowie i nauczyciele komunikowali się w języku angielskim, często korzystając z IT. Szereg prac wykonywanych było przy użyciu komputerów. Uczestnicy projektu poprawili umiejętności komunikacyjne i cyfrowe. Zdobyli wiedzę na temat zdrowych nawyków pozwalających żyć bez używek i nałogów. Nauczyli się być asertywni w stosunku do tych, którzy proponują im używki.