Emil Bilecki z klasy I SG jest drugi w kraju w zawodach gry w domino. Gratulacje.