Czerwiec upłynął Czwartalom pod znakiem egzaminów na kartę rowerową. Musieli oni nie tylko zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, ale też wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem           zasad ruchu drogowego oraz udowodnić, że  znają zasady obsługi technicznej roweru. Czwartalom poszło naprawdę świetnie! ?