W trakcie odpoczynku po piątkowym rajdzie szkolnym można już znowu korzystać z dziennika elektronicznego naszej szkoły. Został naprawiony.
Wieczorem zaś przyjeżdżają do nas uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły w duńskim Odense.