Przed chwilą skończyliśmy wolontariackie sprzątanie po akcji „Sprzedaj/kup ciucha dla sierściucha”, którą współorganizowaliśmy w szkole na rzecz schroniska „Pod psią gwiazdą”. Udało się zebrać prawie 1 000 złotych. Jednocześnie przekazaliśmy panu prezesowi Fundacji prowadzącej schronisko różne dary, jakie zebraliśmy w szkole w trakcie zbiórki, a którą koordynował Jakub Golec z klasy VII. Myślimy już o powtórce.