Od soboty, 26 września będziemy gościć uczniów z zparzyjaźnionej szkoły w Odense. Popracują z nami, szczególnie z klasą III gimnazjum, w ramach projektu wymiany przez cały tydzień.