Nasi maturzyści przystąpią dzisiaj do egzaminu maturalnego z matematyki. Po wczorajszym z języka polskiego i jutrzejszym z języków obcych pozostanie im z powodzeniem rozpocząć właściwą sesję egzaminacyjną – w tym roku od 4 maja. Powodzenia.